Yhteystiedot:

GSM: 050 3938440
info@tuottolampo.com
www.tuottolampo.com


Poistoilmalämpöpumppu (PILP).

 

Poistoilma sisältää lämpöenergiaa, jota voimme hyödyntää ja siten alentaa tuntuvasti lämmityskustannuksia.

Lähes puolet kiinteistön tarvittavasta lämpöenergiasta saadaan poistoilmasta!

Perinteisen sähkökattilan energiankulutus (lämmitys ja käyttövesi) on vuodessa noin
15 000 kWh. NIBEn poistoilmalämpöpumpun avulla tästä energiantarpeesta voidaan säästää noin puolet.

A
Huoneilma imetään pois poistoilmaventtiilien kautta.

B
Lämmin huoneilma siirtyy kanavajärjestelmään.

C
Lämmin huoneilma johdetaan poistoilmalämpöpumppuun.

D
Ulkoilma siirtyy lämpöpumppuun, jossa
se lämmitetään
(Koskee vain mallia
FIGHTER 410P. Muut
mallit ottavat ulkoilman huoneessa olevalla
ulkoilmaventtiilillä).

E
Poistoilmalämpöpumppu tuottaa sekä käyttövettä että huonelämpöä lämpöpumpun mallista riippuen. 

F
Lämmitetty tuloilma
siirtyy huoneeseen.

G
Kun huoneilma on ohittanut lämpöpumpun, se ohjataan viileänä ulos.

H
Liesituulettimen ilma kulkeutuu erillisessä kanavassa suoraan ulos. 

Jäähdytyspiirin toiminta

Kun huoneenlämpöinen poistoilma ohittaa höyrystimen, kylmäaine höyrystyy alhaisen kiehumispisteen vuoksi.

Huoneilman energia siirtyy siten kylmäaineeseen.

Kylmäaine puristetaan kompressorissa, jolloin lämpötila kohoaa voimakkaasti.

Lämmin kylmäaine johdetaan kattilaveteen sijoitettuun lauhduttimeen. Kylmäaineesta saadaan energiaa kattilaveteen, jolloin höyrystynyt kylmäaine nesteytyy.

Kylmäaine johdetaan edelleen suodattimen kautta paisuntaventtiiliin, missä paine ja lämpötila laskevat.

Kylmäaine on nyt päättänyt kiertonsa ja ohittaa taas höyrystimen.